topbanner
topbanner
{gyp_sideimg} {/gyp_sideimg}

Case Studies


Rijkswaterstaat

BIM-Container verzamelt alle relevant informatie

Rijkswaterstaat is een van de leidende partijen als het gaat om de invoering van een gestandaardiseerde manier om data uit te wisselen in de Civiele techniek. De organisatie heeft zijn eigen BIM-programma op poten gezet en eist van de opdrachtnemers dat ze zich houden aan de richtlijnen. Het in Loenen gevestigde infostrait is een van de bedrijven die een rol speelt bij de ontwikkeling van dit BIM-programma.

Enkele jaren geleden ging Rijkswaterstaat voor het goed organiseren van databeheer en een correcte uitwisseling van gegevens met partijen al over op het gebruik van Systems Engineering in projecten, samen met partijen als ProRail, NL Ingenieurs, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en Uneto VNI. Voor uitwisseling van gegevens tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt daarom gebruik gemaakt van COINS. COINS is een open BIM-standaard die, op basis van Systems Engineering gekoppeld aan het object, informatie voor BIM structureert en vastlegt.

Het gebruik van COINS bij Rijkswaterstaat maakt het mogelijk om alle relevante informatie van een project samen te voegen in een zogenaamde BIM-container. Deze container bevat daarmee onder andere de documenten, certificaten, geo-informatie, ontwerptekeningen, eisen en functies van een GWW-object. Belangrijk is dat de BIM-container veel meer is dan alleen een verzamelbak van losse onderdelen: alle informatie in de container is aan elkaar gekoppeld volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen.

Eerste BIM-container
Het eerste project waarbij de BIM-container werd gebruikt was het project met de naam SAA A1/A6. Rijkswaterstaat breidt hiermee de A1 en A6 tussen Diemen en Almere Havendreef uit.  Jeroen van Geijlswijk van infostrait vertelt over de totstandkoming van deze eerste BIM-container. "In eerste instantie was het nodig om alle as built informatie te verzamelen en te controleren. Dit is in dit geval gedaan door de partijen die ook de werkzaamheden zullen uitvoeren, maar dat is wel bij wijze van uitzondering, aangezien Rijkswaterstaat zichzelf verplicht heeft om bij volgende gelegenheden zelf een BIM-container aan te leveren van de bestaande situatie. Toen alle informatie bijeen was gebracht en was gecombineerd met de ontwerpplannen, konden de echte werkzaamheden beginnen."

Het voordeel van het invullen van de BIM-containers is dat er heel veel automatische controle plaatsvindt. De container bevat functionaliteit die meldingen geeft wanneer er gegevens ontbreken. Een grote stap voorwaarts volgens Van Geijlswijk, die echter benadrukt dat ook handmatige controle noodzakelijk blijft. "De software controleert of alles aanwezig is, maar controleert niet of datgene wat aanwezig is ook correct is. Als iemand in het SAA A1/A6-project een kaart van de A15 in de BIM-container stopt, dan zal er geen automatische foutmelding komen. Het blijft dus altijd mensenwerk. Dat neemt echter niet weg dat de automatische controle de workflow al heel erg sterk verbetert."

infostrait levert de software waarmee eindgebruikers de BIM-containers kunnen inzien, de gegevens kunnen valideren en de informatie kunnen vergelijken met voorgaande versies.

CAD magazine nr. 3 2014, lees hier het hele artikel uit CAD magazine


Mutracx

Mutracx automatiseert informatiemanagement met Dassault en infostrait

Mutracx is een kop-staartbedrijf dat de productie van alle onderdelen en assemblage heeft uitbesteed, waardoor het informatiemanagement bedrijfskritiek is geworden. Om de complete supply chain realtime te kunnen aansturen en te managen, koos de machinebouwer voor software van Dassault Systèmes.

‘Omdat Mutracx niet zelf produceert, hebben ze geen behoefte aan een ERP-systeem, maar wel aan een oplossing voor realtime informatiemanagement. Alle toeleveranciers moeten namelijk zeker weten dat zij de meest recente bill of materials en productinformatie gebruiken en daar ook 24/7 toegang toe hebben’.
Tönnissen vervolgt: ‘Verder blijven we onze technologie uiteraard veder ontwikkelen waardoor de eerste tientallen printers verbeteringen zullen bevatten die we zorgvuldig moeten documenteren. Als oplossing voor die behoeften zijn we opzoek gegaan naar product lifecycle management dat de komende jaren flexibel met ons mee kan groeien. Na een marktverkenning en navraag bij diverse gebruikers kwamen we tot een shortlist bestaande uit ENOVIA, Teamcenter en Windchill. Op basis van een diepgaandere vergelijking van deze kandidaten hebben we uiteindelijk gekozen voor ENOVIA van Dassault Systèmes, geleverd en geïmplementeerd door hun partner infostrait.’

infostrait bracht de software van Dassault voor informatiemanagement en ketensamenwerking bij Mutracx onder de aandacht onder meer doordat het in de opstartfase op het juiste moment belde. Tijdens vervolgcontacten  ontstond er zowel een klik met de leverancier als de geadviseerde software.

‘De belangrijkste redenen voor onze keuze zijn de gebruiksvriendelijkheid van ENOVIA, de prijs- prestatieverhouding en het mogelijke groeipad richting hun complete 3DExperience-innovatieplatform’, vat Tönnissen samen. ‘In samenwerking met infostrait zijn we begin vorig jaar kleinschalig gestart en gaan we naargelang onze behoefte de functionaliteit steeds veder uitbreiden. De eerste prioriteit was om de juiste bill of materials ter beschikking te stellen aan onze toeleveranciers en daarna wijzigingen te beheren. Pas nadat Muracx zijn eerste machines had geleverd, kregen we de behoeften aan as-built-functionaliteit. Met infostrait hebben we een flexibel groeipad kunnen afspreken, in lijn met de ontwikkeling van ons bedrijf.’

Mutracx heeft de Dassault-software niet alleen aangeschaft op basis van een rationele business case met korte terugverdientijd. De behoefte om alle machine gerelateerde informatie en documenten gestructureerd centraal te kunnen managen, is voor de toekomstige groei van bedrijfskritiek belang. ‘Daarmee kunnen we zowel veel tijd besparen als kostbare fouten voorkomen. Als er straks printers in de hele wereld staan, kunnen wij op basis van as-built-configuraties eenvoudig updatepakketten samenstellen en service-engineers bij klanten 24/7 toegang geven tot alle benodigde en beschikbare informatie. Zij kunnen dan ook ter plaatse alle veranderingen invoeren en opslaan in de as-maintained-configuratie’.

Op termijn wil Mutracx het systeem koppelen met zijn financiële administratie die in Exact wsteem koppelen met zijn financiele slaan in de as-maintained-   informatie. updatepakketten samenstordt gevoerd, om de kostprijs van alle machineonderdelen op een plek te kunnen beheren. ‘Het wordt bij wijze van spreken onze spin in het web voor de gehele bedrijfsvoering’, omschrijft Tönnissen, die tevreden is over de samenwerking met infostrait. ‘Telkens als we aanvullende wensen hebben, denken ze proactief mee en stellen ze kritische vragen om eerst de beste oplossing en consequenties duidelijk te maken.’
Mechatronica & Machinebouw Nr. 1 2014

Lees hier het hele artikel over Mutracx 


Provincie Gelderland

Duidelijke afspraken dankzij ALFAmail

Provincie Gelderland is al jaren gebruiker van ALFAmail. ALFAmail is dé weboplossing voor Contract Management, ingericht volgens de VISI standaard. Bij Provincie Gelderland gebruiken de drie disciplines: Wegen, Bodemsanering en Openbaar Vervoer die onder de afdeling Uitvoering Werken vallen ALFAmail. Sjak Arts verteld wat ALFAmail voor de Provincie Gelderland doet.

“We gebruiken ALFAmail nu zo’n drie jaar. Van oorsprong gebruiken we ALFAmail bij de Wegen, daar komt het oorspronkelijk ook vandaan. Wij zijn het ook gaan toepassen bij Bodemsanering en bij Openbaar Vervoer. Verdeeld over die drie disciplines hebben we ongeveer 50 gebruikers.” Aldus Sjak Arts.

 “VISI is een handig en overzichtelijk middel om afspraken te maken, vast te leggen en te documenteren. Het voorkomt discussies tijdens projecten doordat alles goed vastgelegd is. Met dat in onze gedachten hebben we de keuze gemaakt voor ALFAmail die volgens de VISI standaard is ingericht. Wij leveren onze raamwerken aan en infostrait vertaald die naar een werkend systeem. Wij hebben onze manier van werken door laten voeren in ALFAmail met behulp van infostrait.”

 “De toegevoegde waarde van ALFAmail neemt toe naar mate een project langer duurt. Als een project meerdere jaren duurt, weet niet iedereen wat er een paar jaar geleden afgesproken is en welke wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij lange projecten is ook het risico aanwezig dat er mensen bij komen of weggaan. Het is dan lastig te overzien wat er allemaal is afgesproken. OV-Concessies lopen 10 tot 15 jaar, daar is ALFAmail voor ons heel interessant. Door ALFAmail houden we alles goed gedocumenteerd in een systeem zodat we over vijf jaar precies terug kunnen zien wat we gedaan hebben. Daar is de meerwaarde van ALFAmail heel groot.“

 “We houden door ALFAmail overzicht op de discussiepunten en de besluitvorming wordt ook door de juiste functionaris genomen. Voor onze toezichthouders is er ook gemak. Hun meldingen in het systeem zijn altijd terug te vinden, zodat er achteraf geen discussies meer zijn of en wat er gemeld is. Dat is mede dankzij ALFAmail verbeterd, het geeft meer structuur. Kortom ik vind VISI een goed instrument om contractafspraken eenduidig vast te leggen voor alle betrokken partijen, structuur aan te brengen in de juiste besluitvorming en de projectdocumentatie te verbeteren. Deze zaken worden door ALFAmail goed ondersteund.”

 Het hele artikel met Sjak Arts is hier te lezen.


VolkerRail

VolkerRail standaardiseert met ENOVIA SmarTeam/FS.

Als onderdeel van een bedrijfsbreed LEAN-programma, werkt VolkerRail aan vergaande standaardisatie van het informatiemanagement voor projecten. Deze specialist in spoorbouw en –onderhoud ontwikkelt en levert een aantal standaard producten, waarmee voor elk project klantspecifieke oplossingen worden bedacht. Mede op basis van successen die al in de automobielindustrie met LEAN en PDM zijn gerealiseerd, heeft VolkerRail op advies van infostrait voor het PDM-systeem ENOVIA SmarTeam van Dassault Systèmes gekozen.

VolkerRail werkt in een sterk gereguleerde markt, met ProRail als een belangrijke opdrachtgever. Samen met Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs en Vereniging van Waterbouwers, heeft ProRail op basis van de ISO15288 de afgelopen jaren een richtlijn voor Systems Engineering (SE) ontwikkeld. SE is al vijftig jaar in ontwikkeling sinds de eerste standaard daarvoor is vastgelegd in de U.S. Department of Defense. Het is een gestructureerde manier van werken en informatie vastleggen, gebaseerd op eenduidig functioneel specificeren van het te realiseren project of systeem.  “Er zijn dus eigenlijk twee marktontwikkelingen die voor ons de aanleiding waren om het informatiebeheer beter te gaan organiseren.” vertelt Linda Rikken, ontwerpleider standaardisatie bij VolkerRail.

“Na het vergelijken van de diverse PDM/PLM-aanbieders, hebben wij vorig jaar voor ENOVIA SmarTeam/FS van infostrait en Dassault Systèmes gekozen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn het feit dat die oplossing de laatste jaren al in opkomst is in de civiele techniek en dat Dassault Systèmes een bedrijf is dat al decennialang stabiele software levert. Verder is de interface Windows georiënteerd en daardoor voor ons gebruiksvriendelijk. ENOVIA SmarTeam/FS is niet alleen een oplossing voor informatiemanagement, maar daarnaast ook door infostrait uitgebreid met civieltechnische functionaliteit. Deze wordt in de marktsector steeds meer gebruikt. Daarmee kunnen wij alle productinformatie die nu is opgeslagen in tekeningenbestanden en Office-documenten duidelijker gestructureerd opslaan, beheren en overal eenduidig toegankelijk maken, voor iedereen die ermee moet werken.” “infostrait heeft ons bij de implementatie geholpen. Omdat zij volgens de scrummethode werken, zijn die extra wensen snel te realiseren.” Aldus Linda Rikken.

Voor het hele artikel uit CAD magazine 3-2013: VolkerRail

 


Vanderlande

SmarTeam biedt Vanderlande nieuwe mogelijkheden

Een gesprek met dr. Ir. Chris van Oijen, groepsleider Workflow Information Systems bij Vanderlande over vliegreizen, pakketbezorging én PLM.

Ze zijn zonder twijfel een van Nederlands even belangrijke als onbekende visitekaartjes in het buitenland. Wie op vakantie of zakenreis bagage op een luchthaven laat inchecken, legt in veel gevallen zijn eigendommen in de vertrouwde handen van Vanderlande. “Op de grote luchthavens zijn we internationaal marktleider” vertelt Van Oijen. Een andere markt waar Vanderlande een sterke speler is, is die van de pakketten.

“Het PLM-systeem is voor ons een heel belangrijke toegevoegde waarde”, weet van Oijen. “Zonder PLM kunnen we niet de service leveren zoals we dat nu doen. Dankzij het systeem weten we onder meer precies wat waar staat. Welke onderdelen en materialen worden gebruikt, welke storingen zijn opgetreden hoe onze service-engineers die hebben opgelost, het complete verhaal, alles staat erin.”

Drie jaar geleden is Vanderlande gestart met een belangrijke innovatieslag. “Door wereldwijd op dezelfde manier en met dezelfde tools te werken, kunnen we onze dienstverlening nog verder verbeteren.” Een andere aanleiding voor de standaardisatieslag was de nodige vervanging van het ERP-systeem. Van Oijen: “Dat leidde ook tot een herbezinning op ERP en PLM en uiteindelijk tot grote opschoningsactie. Kort door de bocht gezegd zit alles wat met geld te maken heeft nu in het ERP-systeem en alles wat de techniek betreft in het PLM-systeem.” Een belangrijke rol bij dit proces was weggelegd voor de specialisten van infostrait uit Apeldoorn. “Samen met hen hebben we nieuwe technieken geïntroduceerd en de SmarTeam-software een plek gegeven.”

ENOVIA SmarTeam van Dassault Systèmes, wereldleider in dit segment, is een PDM (Product Data Management) oplossingen voor het aanmaken, bewerken, bekijken, reviseren en controleren van alle producten binnen de organisatie. “Het is een geweldig systeem” vindt van Oijen. “de interface is vooral bestemd voor de meer ervaren gebruiker, maar dankzij de handige Office plug-in die infostrait voor SmarTeam heeft ontwikkeld, kunnen ook de mensen die het pakket maar nauwelijks gebruiken, er goed mee uit de voeten. Bij Vanderlande zijn er meer 300 mensen die het systeem dagelijks gebruiken. De andere 1.700 in mindere mate.”

Van Oijen is trots op het werk van zijn eigen mensen maar geeft ook infostrait een grote schouderklop. “Zij mogen zich hierover absoluut op de borst slaan”, vindt Van Oijen. Vanderlande en infostrait hebben elkaar gevonden in een bijzonder samenwerking. “Het is veel meer dan een partner relatie dan die van leverancier en klant. infostrait denkt businesswise met ons mee.”

Het hele artikel is hier te lezen.