topbanner
topbanner

SmarTeam/FS


SmarTeam/FS is een totaaloplossing voor integraal ontwerpen volgens de Systems Engineering (SE) methodologie. Nieuwe contractvormen als ‘Design & Construct’ (en vaak ook ‘Maintain’) vragen om een steeds verdergaande digitalisering. Er moet aangetoond worden dat aan het Programma van Eisen (PvE) wordt voldaan. SmarTeam/FS richt zich op opdrachtgever en opdrachtnemer, maar niet alleen in de initiatieffase. De out-of-the-box ‘FS template’ groeit mee met de wensen van de klant. Dus ook het beheer van documenten en technische gegevens in de volgende levensfasen van een project is afgedekt. SmarTeam/FS bestaat uit een krachtige, best practice FS database motor, beveiligde file store voor document management, en een geavanceerde integratie met Microsoft Office voor een intuïtieve documentgeoriënteerde interface.

Totaaloplossing voor integraal ontwerpen volgens de Systems Engineering methodologie

Vanuit SmarTeam/FS en Microsoft Office kunnen Eisen, Functies en Objecten tekstueel ingevoerd, en gewijzigd worden. Hierbij krijgt iedere Eis, Functie en Object een uniek identificatienummer, en wordt gearchiveerd wie de Eis, Functie of Object heeft aangemaakt.

De manier waarop een Eis wordt vastgelegd levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het eindproduct. Voor een Eis gelden de volgende eigenschappen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART).

De hiërarchische relaties tussen Eisen, Functies en Objecten onderling worden altijd automatisch aangemaakt, en kunnen eenvoudig worden uitgebreid tot meerdere hiërarchische relaties (N:M) middels ‘drag & drop’ functionaliteit, of ‘copy & paste’. De ‘drag & drop’ en ‘copy & paste’ functionaliteit is ook van toepassing op het aanbrengen van relaties tussen Eisen, Functies en Objecten. Via een apart tabblad ‘Relaties’ zijn de relaties te traceren, en het is bovendien mogelijk om relaties te visualiseren in gecombineerde boomstructuren.

Bewaking van het Programma van Eisen tijdens ontwerp en uitvoering: Verificatie

SmarTeam/FS biedt uitgebreide ondersteuning in het verificatieproces. Een verificatie beschrijft de wijze waarop en wanneer een ontworpen of gerealiseerd Object zal worden getoetst aan een gerelateerde Eis. Omdat alle Eisen die aan een Object gesteld worden vaak op verschillende momenten geverifieerd moeten worden, is het aantal Verificaties voor een combinatie van een Eis en een Object onbeperkt. Er zijn standaard verificatierapporten beschikbaar binnen SmarTeam/FS. Het is uiteraard ook mogelijk om zelf aanvullende rapporten te definiëren.

Functionaliteit van SmarTeam/FS

SmarTeam/FS beschikt over een Nederlandstalige en Engelstalige user interface. Overige kenmerken zijn:

 • Geavanceerde integratie met Microsoft Office;
 • Microsoft Word als werkblad voor het aanpassen van Eisen;
 • Standaard rapportages voor traceren en verifiëren;
 • Laagdrempelige en intuïtieve webinterface;
 • Configuratie Management: status- en revisiebeheer;
 • Document Management voor referentie-, bron- en toetsdocumenten;
 • Beheer van basisspecificaties (‘bibliotheek met Eisen’);
 • Risico Management volgens de RISMAN methode;
 • Beheer van Activiteiten, Werkpakketten en Generieke Processen;
 • Interface met Crystal Reports voor het genereren van rapportages;
 • SmarTeam/FS : van functionele specificatie via realisatie naar beheer.

Referenties

Bakker Sliedrecht
BSB Staalbouw
Encon Infra
Gemeentewerken Rotterdam
Grontmij
Movares
Oranjewoud
Rijkswaterstaat
Welling
Witteveen+Bos