topbanner
topbanner

infostrait beschikt over een breed assortiment producten. Het portfolio is opgebouwd rond Product Lifecycle Management, maar bestrijkt ook aanvullende gebieden, zoals Systems Engineering en VISI.


ENOVIA V6

ENOVIA V6 is de Product Lifecyle Management (PLM) oplossing die innovatie en samenwerking mogelijk maakt. 


ENOVIA SmarTeam

ENOVIA SmarTeam is een Product Lifecyle Management (PLM) oplossing voor het aanmaken, bewerken, bekijken, reviseren en controleren van alle informatie van producten binnen een organisatie. Aanvullend kan ENOVIA SmarTeam worden ingezet voor het standaardiseren van werkmethodieken en het beheren van beslissingsstructuren.


SmarTeam/FS

SmarTeam/FS is een totaaloplossing voor integraal ontwerpen volgens de Systems Engineering (SE) methodologie. Nieuwe contractvormen als ‘Design & Construct’ (en vaak ook ‘Maintain’) vragen om een steeds verdergaande digitalisering. Er moet aangetoond worden dat aan het Programma van Eisen (PvE) wordt voldaan. SmarTeam/FS richt zich op opdrachtgever en opdrachtnemer, maar niet alleen in de initiatieffase. De out-of-the-box ‘FS template’ groeit mee met de wensen van de klant. Dus ook het beheer van documenten en technische gegevens in de volgende levensfasen van een project is afgedekt. SmarTeam/FS bestaat uit een krachtige, best practice FS database motor, beveiligde file store voor document management, en een geavanceerde integratie met Microsoft Office voor een intuïtieve documentgeoriënteerde interface.


EXALEAD

De data van organisaties is de laatste tijd enorm gegroeid en blijft groeien. Het vinden van de juiste documentatie/onderdelen is door de grote hoeveelheid data vaak lastig en tijdrovend. Door overnames, nieuwe systemen en de grootte van organisaties weten medewerkers vaak niet welke documentatie/onderdelen er allemaal aanwezig zijn binnen de organisatie. Het zoeken daarnaar kost veel tijd, en vaak is het onduidelijk of de documentatie/onderdelen waar naar gezocht wordt wel echt aanwezig zijn. EXALEAD is meer dan een zoekproramma en maakt optimaal hergebruik van onderdelen, ontwerpen en bijbehorende documentatie mogelijk.


3DVIA

3DVIA Composer is de oplossing voor efficiënt documenteren van producten, en verandert de manier waarop productdocumentatie gemaakt, bijgewerkt en verspreid wordt.


ALFAmail

Contract Management
Contract Management speelt een grote rol binnen elke organisatie, of het nu gaat om overheid of de private sector. De meeste organisaties beschikken niet over effectieve procedures voor het beheren en beheersen van contracten. Knelpunten zijn:

  • Inconsistente procedures;
  • Arbeidsintensieve processen;
  • Transparantie;
  • Geen naleving van het contract.

CBIS

Het COINS-programma streeft naar procesverbetering en gezamenlijk informatiegebruik in de bouwsector. Om dit doel te bereiken ontwikkelt COINS sectorbrede afsprakenstelsels over informatie van 3D-bouwobjecten en afsprakenstelsels over werkwijze. COINS is aangesloten bij het buildingSMART-programma dat een initiatief is van de International Alliance for Interoperability (IAI). Synoniemen; COINSserver , COINSweb


azzysa

azzysa is het app platform voor de ENOVIA V5 en V6 gebruiker. Het azzysa platform wordt aangeboden door infostrait aan elke ENOVIA V6 gebruiker.  Dankzij het azzysa platform is het mogelijk om azzysa apps te downloaden en te beheren. azzysa biedt een scala aan laagdrempelige apps met ingebouwde ondersteuning voor adhoc en taakgerichte processen voor u en al uw medewerkers.