topbanner
topbanner

Support


Voor support en goede service worden heldere afspraken tussen de klant en infostrait gemaakt. Dergelijk afspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Door het afsluiten van een SLA staat vast wat partijen van elkaar kunnen verwachten en waar partijen elkaar aan kunnen houden.

Meestal worden in de SLA afspraken vastgelegd over de volgende zaken:

  • intake van een bestaande implementatie;
  • pro-actieve advisering over nieuwe versies van software;
  • correctief onderhoud op de software: verhelpen van bugs;
  • niet correctief onderhoud: uitbreidingen op het systeem;
  • tweedelijns technische ondersteuning;
  • tweedelijns gebruikersondersteuning;
  • beschikbaarheid en responstijd;
  • toegang tot het online support systeem van infostrait.

Aanvullend worden meestal afspraken opgenomen over een zogenaamd ’strippenkaartsysteem’ voor de verrekening van diensten die niet binnen een project worden uitgevoerd. Dat kunnen bijvoorbeeld kleine aanpassingen aan het systeem zijn, of supportdiensten die buiten de overige afspraken van het SLA vallen. Ook afspraken over specifieke procedures van de klant kunnen worden opgenomen.

Bent u geïnteresseerd hoe infostrait u kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op. We lichten het een en ander graag toe aan de hand van een voorbeeld.